[VID] 140913 MBC Music Core – MAMACITA + Full Cut

140913 MBC Music Core
MAMACITA 720P avi (213MB)
DL LINK: https://t.co/epgMSLRYHu

BxZh81GIMAIj7cK.jpg large

140913 MBC Music Core
MAMACITA 1080P ts (448MB)
DL LINK: https://t.co/Bezx9lM1WX

BxZiXbUIcAAP529.jpg large

140913 MBC Music Core
MAMACITA (direct DL firedrive)
DL LINK: https://t.co/pfLYWqBiB5

BxZjfqYIIAAbBzq.jpg large

140913 MBC Music Core
Full Cut 720P avi (314MB)
DL LINK: https://t.co/tXONq7ocla

BxZiOtrIEAEBoni.jpg large

140913 MBC Music Core
Full Cut 1080P ts (701MB)
DL LINK: https://t.co/8YqhHg0N3n

BxZoIUyIMAA9Nqf.jpg large

[DL/VID] 140912 KBS Music Bank – MAMACITA + Backstage Interview + 3rd Win + Full Cut

140912 KBS Music Bank
Backstage Interview
Youtube Link: http://t.co/y4KydqX0YK

140912 KBS Music Bank
MAMACITA
Youtube Link: http://t.co/ObK3pyncXC

140912 KBS Music Bank
MAMACITA 3rd Win
Youtube Link: http://t.co/1JsUxPa92W

140912 KBS Music Bank
Full Cut (Interview + MAMACITA + 3rd Win)
Youtube Link: http://t.co/ttEnJsD9aA

140912 KBS Music Bank
MAMACITA 720P avi (221MB)
DL LINK: https://t.co/TxuRCuSMLk

BxU_eJNIcAAFNZ5.jpg large

140912 KBS Music Bank
MAMACITA 1080P ts (468MB)
DL LINK: https://t.co/mjNcwqCtzh

BxVAhQvIEAA7LvR.jpg large

140912 KBS Music Bank
MAMACITA 1080P
DL LINK: https://t.co/HGLnZHT0tN
Interview 1080P
DL LINK: http://t.co/uaubOngr81
Winning 1080P
DL LINK: http://t.co/aoKtMBi6ff

140912 KBS Music Bank
Full Cut 720P avi (380MB)
DL LINK: https://t.co/8xbtiAQoVo

BxVB_BZIMAAkksP.jpg large

140912 KBS Music Bank
Full Cut 1080P ts (795MB)
DL LINK: https://t.co/elP7XAit5Z

BxVEpYbIAAAH6e7.jpg large

[DL/VID] 140911 Mnet M Countdown – MAMACITA + Encore + Full Cut

[MPD/직캠] 140911 M Countdown
MAMACITA
Youtube Link: http://t.co/owPsoa8AJb

[MPD/직캠] 140911 M Countdown
MAMACITA Encore
Youtube Link: http://t.co/jsuivH8zr2

[MPD/직캠] 140911 M Countdown
MAMACITA Heechul
Youtube Link: http://t.co/H6LLOenrDN

[MPD/직캠] 140911 M Countdown
MAMACITA Kyuhyun
Youtube Link: http://t.co/Mbx75fwvHw

140911 M Countdown
MAMACITA 1080P ts (487MB)
DL LINK: https://t.co/j6oI7uLiRu

BxVEydkIIAAjqVX.jpg large

140911 M Countdown
MAMACITA 720P avi (215MB)
DL LINK: https://t.co/vBrqWv4Lf8

BxVFNVIIcAAjNSY.jpg large

140911 M Countdown
Full Cut 1080P ts (912MB)
DL LINK: https://t.co/EsZQa8IsK3

BxVIAC7IQAAB6l9.jpg large

140911 M Countdown
Full Cut 720P avi (391MB)
DL LINK: https://t.co/hz7r9SUsny

BxVIIRDIgAAKtN6.jpg large

 

[DL/VID] 140910 MBC Show Champion – Shirt + MAMACITA + 1st Win + Full Cut

140910 MBC Show Champion
Super Junior Shirt
Youtube Link: http://t.co/JS5NrVpqwm

140910 MBC Show Champion
Super Junior MAMACITA
Youtube Link: http://t.co/SRyglNT0s2

140910 MBC Show Champion
Super Junior 1st Win
Youtube Link: http://t.co/3Qa37X7Ti2

140910 MBC Show Champion
Shirt + MAMACITA 720P avi (476MB)
DL LINK: https://t.co/ccsfXdyScK

BxKvbLHIMAARhCb.jpg large

140910 MBC Show Champion
Shirt + MAMACITA 1080P ts (1.01GB)
DL LINK: https://t.co/kKXORwOn2Q

BxKw4tCIQAAxXIc.jpg large

140910 MBC Show Champion
Full Cut 720P avi (647MB)
DL LINK: https://t.co/Z6pmBrJzAG

BxKxF07IMAAtXDY.jpg large

 

[DL/VID] 140904 M COUNTDOWN – Shirt + MAMACITA + Full Cut

140904 M COUNTDOWN
Super Junior Shirt
Youtube Link: http://t.co/jEwBnNsW9L
[MPD/직캠] Super Junior
Youtube Link: http://t.co/2yHxMSmfEj
[MPD/직캠] 이특
Youtube Link: http://t.co/gsAhFpGmQm
[MPD/직캠] 동해
Youtube Link: youtu.be/AcYeATqpkqA

140904 M COUNTDOWN
Super Junior MAMACITA
Youtube Link: http://t.co/iQdpqm2wVU
[MPD/직캠] Super Junior
Youtube Link: http://t.co/pZQCrPZ2Hd
[MPD/직캠] 은혁
Youtube Link: http://t.co/xxFkKyXhAG
[MPD/직캠] 시원
Youtube Link: youtu.be/7Fpj9GcLCvI

140904 M COUNTDOWN
Super Junior Shirt + MAMACITA (Official Video)
Youtube Link: http://t.co/ZMiwbe38Cb

140904 M COUNTDOWN
Super Junior Shirt Multi Cam
Youtube Links: Leeteuk: http://youtu.be/A5PQvxrFirM
Heechul: http://youtu.be/0DJ7eUQeguE
Kangin: http://youtu.be/xyHrbvcgOCE
Shindong: http://youtu.be/iwfZjcw4k0U
Sungmin: http://youtu.be/jccZZi_Q7W0
Eunhyuk: http://youtu.be/PDIbAOMZPRg
Donghae: http://youtu.be/OVXbXatjI_4
Siwon: http://youtu.be/Z5Mt5uU_QRg
Ryeowook: http://youtu.be/Ae3l9gsVIhI
Kyuhyun: http://youtu.be/szpb8pq3Fb8

140904 M COUNTDOWN
Super Junior MAMACITA Multi Cam
Youtube Links: Leeteuk: https://www.youtube.com/watch?v=WXz6UIdbS4g
Heechul: –
Kangin: https://www.youtube.com/watch?v=UO5m9t-L3Hc
Shindong: https://www.youtube.com/watch?v=1J6KgeX6dG8
Sungmin: https://www.youtube.com/watch?v=cS–NHwUMlg
Eunhyuk: https://www.youtube.com/watch?v=Otf1JlL5yeg
Donghae: https://www.youtube.com/watch?v=6UcIYSFTujc
Siwon: https://www.youtube.com/watch?v=Sy07gTCl-JA
Ryeowook: https://www.youtube.com/watch?v=xYG3Ow3p_qo
Kyuhyun: https://www.youtube.com/watch?v=-b7paR12Eos

140904 M!Countdown
Super Junior MAMACITA + Shirt Multi Cam 720p flv (52MB each)
DL LINK: https://t.co/tEWAhFWsfn

140904 M!Countdown
Super Junior Full Cut 720p avi (460MB)
DL LINK: https://t.co/1y33W2oXSu

 Bwr0qRZCUAAEh8h.jpg large

140904 M!Countdown
Super Junior Full Cut 1080p ts (0.99GB)
DL LINK: https://t.co/CR1csppxwW

Bwr1sskCYAAc7TU.jpg large

[DL/VID] 140831 SBS Inkigayo – Super Junior MAMACITA + Shirt + Interview + Ending + Full Cut

140831 SBS Inkigayo
Super Junior Shirt
Youtube Link: http://t.co/i5GhHx7hTC

140831 SBS Inkigayo
Super Junior Shirt (SBS’s Official YT Channel)
Youtube Link: https://t.co/ay5Q63sheq

140831 SBS Inkigayo
Super Junior MAMACITA
Youtube Link: http://t.co/fqpglD2om8

140831 SBS Inkigayo
Super Junior MAMACITA (SBS’s Official YT Channel)
Youtube Link: https://t.co/42ReS0q7Dt

140831 SBS Inkigayo
Super Junior Interview
Youtube Link: http://t.co/mJ06UmwwW1
Mega DL LINK: https://t.co/VFZUm0V7kx (Credit: 유히)

BwWTFG9IIAE3EP7.jpg large

140831 SBS Inkigayo
Super Junior Shirt + MAMACITA 720P avi (460MB)
DL LINK: https://t.co/53ZhILgfUj

 BwWcxYdIcAAMsku.jpg large

140831 SBS Inkigayo
Super Junior Shirt + MAMACITA 1080P tp by YH (0.99GB)
DL LINK: https://t.co/AXYoe0QfUK

BwWif26IYAAaJUI.jpg large

140831 SBS Inkigayo
Super Junior Full Cut 720P avi by YH (597MB)
DL LINK: https://t.co/7ABOPeCAWx

BwWjuKBIgAAkOrf.jpg large

140831 SBS Inkigayo
Super Junior Full Cut 1080P ts by YH (1.21GB)
DL LINK: https://t.co/PqCezaRkOP

BwWm5agIUAAc6EG.jpg large

140831 SBS Inkigayo
Super Junior Ending cut by YH 1080P tp (158MB)
DL LINK: https://t.co/LPpT40Hld8

BwWkU2oIYAA1oZ7.jpg large